Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat, és az ezzel összefüggő adatok kezelése megfelel az alábbi jogszabályoknak:
 
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
   
 • Az elektronikus kereskedelemről, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
   
 • A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, figyelembe véve a 2013. évi V. törvény rendelkezéseit is,
   
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, figyelembe véve az ezt módosító 2013 évi CC. törvény rendelkezéseit is,
   
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A Pelenkaland.hu weboldalt látogatók és vásárlók a szolgáltatás megkezdésével elfogadják a webáruház oldalán található Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, melyek az üzemeltetőre nézve is kötelező érvényűek. Az Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő feltételeket a webáruház üzemeltetője – amennyiben ezt jogszabály, és/vagy az üzemeltetésben bekövetkező változás indokolja – bármikor megváltoztathatja.

Amennyiben a weboldal látogatója vásárolni szeretne, akkor erre regisztrációt követően is van lehetőség, majd a vásárlás folyamata során meg kell adni a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ezekkel összefüggésben az alábbi adatokat tároljuk:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mail cím
 • születési idő*
 • névnap dátuma*
 • szállítási név és cím
 • számlázási név és cím
 • telefonszám

*A születési idő és a névnap dátumának megadása nem kötelező, azonban ha igénybe szeretné venni a személyre szabott kedvezményeket és személyre szóló ajánlatokat, akkor kérem, adja meg ezeket a személyes  adatokat is.   

A megadott adatokat az üzemeltető kizárólag a megrendelés teljesítése, azok későbbi visszakereshetősége céljából, valamint a hírlevél küldéssel kapcsolatosan tárolja. Ezen adatokat csak a megjelölt célra lehet felhasználni.

A számlán szereplő személyes adatokat a Számviteli Törvényben foglaltaknak megfelelően 8 évig kell megőrizni.

A regisztráció, valamint a vásárlási folyamat során megadott adatokat harmadik fél részére az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül nem adunk át, kivéve – és ebben az esetben is csak a szükséges adatokra vonatkozóan - ha erre törvény kötelez, vagy a szolgáltatás teljesítése érdekében (pl. futárszolgálat) mindenképpen szükséges.

A webáruházban előfordulhatnak linkek melyek más, külső oldalakra navigálják a felhasználót. Az üzemeltető csak a jelen weboldal adatkezelési gyakorlatával kapcsolatosan felelős, jelen nyilatkozat csak a Pelenkaland webáruházra vonatkozik.

A felhasználó a személyes adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást, ezen felül – amennyiben eltérést tapasztal a tényleges és a rögzített adatok között – kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – amennyiben ez nem ütközik jogszabályba – azok törlését.

Amennyiben módosíttatni vagy töröltetni szeretné személyes adatait, kérem a csakyati78@gmail.com e-mail címen jelezze felénk.